gallery/banner

Bengtshedens bygdegård är en förening med historia. Den bildades redan 1944. Lokalen var då en annan men föreningen har alltid gett gemenskap till boende i Bengtsheden. Föreningens syfte är att alla ska ha möjlighet att lära känna varandra.

 

Bygdegården ska vara en mötesplats. Föreningen består av cirka 135 medlemmar och styrelsen jobbar för att alla medlemmar ska känna delaktighet i bygdegården. I bygdegården ordnas det fester och föredrag för medlemmarna. Förhoppningen är att det ska finnas aktiviteter för alla åldersgrupper.

 

 

gallery/dscn0109

Föreningen

gallery/dataskyddspolicy