gallery/banner

Information

 • Året inleddes i mitten av januari med en välbesökt och mycket uppskattad julgransplundring. Barnen var glada och tomten delade ut godispåsar skänkta av ICA Svärdsjö.

 

 • Försäljningen av gamla bygdegården slutfördes. Köpeskillingen var 10 000 kronor.

 

 • I slutet av februari visade Alf Hedlund ett par av sina bygdefilmer. Evenemanget drog fullt hus och gav mersmak.

 

 • Vi tog fram en ny hemsida. bengtshedensbygdegard.se Där hittar man både historisk och aktuell information om bygdegården.

 

 • Den byggnadsvårdskurs som vi planerade i slutet av april fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälda deltagare.

 

 • Informationstavlor, med allmän information om bygdegården och aktuella aktiviteter, har satts upp på bron.

 

 • Bosse Gustavsson har upplåtit ett ståtligt älghorn som nu hänger på väggen i lokalen. Älgen sköts 2019 på Finnberget.

 

 • Vägverket har efter påtryckning från föreningen åter satt upp vägvisningen vid stora vägen. (Väg 850/väg 881)

 

 • Nu har vi en jättefin belyst skylt – Bygdegård och siffrorna 210 på uthusgaveln. Det underlätta att hitta både för nya besökare liksom för taxi och färdtjänst.

 

 • Nya stolar (hälften av det antal vi behöver) har köpts in med finansieringsstöd från Svärdsjö Besparingsskog.

 

 • Förrådet i bygdegården har utrustats med klädhängare. Det är bra att hallen inte blir allt för full när det är många i huset.

 

 • Ny varmvattenberedare har köpts in pga att den gamla gick sönder.

 

 • Fiber har dragits fram till huset. Vi har fått finansieringsstöd från Liljan fiber.

 

 • Grindstolpen och därmed staketet ut mot infarten, liksom uthuset har rätats upp. Uthuset har städats, både i de kalla och i det varma förrådet. Granhäckens har beskurits. Det var ett både tidskrävande och utmanande arbete. Stort tack till alla som hjälpte till.

 

 • Föreningens samtliga nycklar har inventerats. Nu har vi en uppdaterad lista på dessa.

 

 • Ett trettiotal personer var med på kräftfesten som vi bjöd in till i slutet av augusti. Förhoppningsvis blir detta en ny tradition.

 

 • Barnloppis genomfördes i oktober. Vi hade flera säljare ett stort utbud och ännu fler köpare. En del av vinsten skänktes till Min stora dag.

 

 • Olle Eriksson skänkte pengar till oss genom att önska sig en pengagåva till föreningen i födelsedagspresent. Stort tack.

 

 • Under året har vi hyrt ut bygdegården 143 gånger. Det är så när som på en uthyrning lika många tillfällen som året innan. Yogan är den mest frekventa hyresgästen. Därefter kommer olika privata fester. Vi hyr också ut till olika privata, sociala sammanhang, kurser, föreningar, dop och barnkalas.

 

 

Bengtshedens Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelse för 2019