gallery/banner

Bygdegården är en lokal som är lämplig för både stora och små sällskap. 74 personer är det maximala antalet personer som får vistas i lokalen. Bygdegården hyrs ut till många olika ändamål. Det är bröllop, högtidsdagar, yoga, spelmanslag, föredrag, terapi för byns pensionärer mm. Lokalen är väldigt ljus och trevlig. Det finns ett välutrustat kök med en resturangdiskmaskin som är effektiv vid stora fester. Området omkring bygdegården är också väldigt trevligt. En stor gräsmatta vid den södra gaveln och där går det bra att sitta ute vid fint väder. Det finns även en dansbana.

Lokalen

gallery/dansbana
gallery/rullstol

Det finns en gammal källare som är renoverad och fungerar bra för att lagra drycker under sommarhalvåret.

gallery/kallare

Lokalen är ljus och trevlig och det är väldigt lätt att duka. Det finns många olika variationer.

gallery/lokal_2
gallery/lokal_1

Här är köket sett från samlingssalen.

gallery/koket