gallery/banner

Här är en skiss över lokalen.

Ritning över lokalen

gallery/lokalen