gallery/banner

Vi i styrelsen träffas cirka en gång i månaden för att diskutera vad som behöver göras och vilka arrangemang som är på gång. När nästa möte är, läggs upp under Nästa Evenemang.

Styrelsen

Vice ordförande:

Olle Wassén

Ordförande: 

Birgitta Hermansson

Birgitta Westlund

Sekreterare:

Kassör:

Håkan Dahlén

Ordinarie ledamöter:

Anna Frost Lönn

Imla Lindborg

Suppleanter:

Susanna Sörensen

Wilma Vesterlund

Matilda Rönning-Hedlund

Har du frågor så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen via telefon.