Fäbodvandringarna

Under åren har ett antal fäbovandringar arrangerats. Det här är bilder från en som genomfördes våren 2007. Den gick till Eskils fäbod och Aldersva fäbod. Vandringen skedde de 17 maj och det var cirka 30 personer, en hund och två hästar, som promenerade den ca 8 km långa vandringen. Första biten gick mest uppför.

En liten paus i promenaden. Färdledare var Jan Erik Bengtshed och han höll täten.

Framme vid Eskilsfäbod fanns det inte så mycket kvar endast en källare som var hel. Det som visar att det varit en fäbod här är att det är mycket björksly och lite öppen mark.

Vid Aldersva fäbod så finns det några byggnader kvar. Det finns en gammal lada. Här var det förut betesmark och vägen fortsätter mot de andra fäbodarna.

Framför Svärdsjö IF:s stuga grillades det korv och alla tog igen sig efter en trevlig vandring.