Föreningen

Bengtshedens bygdegård är en förening med historia. Den bildades redan 1944. Lokalen var då en annan men föreningen har alltid gett gemenskap till boende i Bengtsheden. Föreningens syfte är att alla ska ha möjlighet att lära känna varandra.

Bygdegården ska vara en mötesplats. Föreningen består av cirka 135 medlemmar och styrelsen jobbar för att alla medlemmar ska känna delaktighet i bygdegården. I bygdegården ordnas det fester och föredrag för medlemmarna. Förhoppningen är att det ska finnas aktiviteter för alla åldersgrupper.

Vi är certifierade som en Säker föreningsgård 2022-2025. Det innebär att vi utbildat oss inom riskmedvetenhet och skadeförebyggande arbete för att öka säkerheten i och för vår föreningsgård.
Läs mer om certifieringen här https://sakerforeningsgard.se.