Styrelsen

Vi i styrelsen träffas cirka en gång i månaden för att diskutera vad som behöver göras och vilka arrangemang som är på gång. När nästa möte är, läggs upp under Nästa Evenemang.

Ordinarie ledamöter

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Birgitta Hermansson
Olle Wassén
Birgitta Westlund
Håkan Dahlén
Anna Frost Lönn
Imla Lindborg
Suppleanter:
Ebba Åslund
Johanna Bengtsdotter Sörensen