Andelar

Vi har tidigare sålt andelar i föreningen, som ett sätt att stötta den och finansiera verksamheten. Det är för närvarande inte aktuellt att sälja sådana.