Hur man blir medlem

Bengtshedens bygdegård är en byggnad vi ska vara stolta över. Den perfekta lokalen för att ha födelsedagsfesten eller bröllopet eller den perfekta mötesplatsen för att möta alla andra i byn. För att bygdegården ska kunna finnas kvar behövs ett stöd från alla medlemmar. Alla ska känna att de är delaktiga i bygdegården. Som medlem får du hyra lokalen billigare.

Du kan bli medlem i Bengtshedens Bygdegård genom att betala in på plusgiro 4947490-1Ange namn, adress och telefon så vi på ett enkelt sätt kan nå dig för aktuell information. Första gången vi skickar information till dig kommer du också informeras om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Datsskyddsförordningen.

Årsmötet har beslutat att medlemsavgiften från år 2019 är 200 kr för en familj och 100 kr för enskild.

Medlemsbrev december 2020

Hejsan,

Det här är ett brev från Bengtshedens bygdegårdsförening.

Vi har funnits sedan mitten av 40-talet så många möten, fester, dop, bröllop, byvandringar, filmvisningar, julgransplundringar och andra aktiviteter har genomförts i och kring vår bygdegård. Att den gamla småskolan har kunnat utvecklas och förvaltas till den samlingslokal som den är idag bygger mycket på våra händiga och arbetsvilliga medlemmar. Utan den frivilligheten och generositeten hade bygdegården inte varit det den är idag.

Förutom medlemsavgifter så är det hyresintäkter som bidrar till vår ekonomi. De flesta år hyr vi ut bygdegården vid ungefär 150 tillfällen. Så kommer det inte att bli detta år då de allra flesta aktiviteter ställts in och ställs in på grund av Coronapandemin. Vi är angelägna om att driva bygdegården så att den blir en attraktiv förening och samlingslokal med trevliga aktiviteter för oss i Bengtsheden med omnejd, inte bara idag utan också i framtiden.

Det finns mer information på vår hemsida bengtshedensbygdegard.se och i vår Facebookgrupp Bengtshedens bygdegård.

Det går också bra att ringa 070-610 56 91. Medlemskap i föreningen ger lägre hyreskostnader. Om du/ni vill ha en visning av bygdegården så går det bra att ordna.

Vi i styrelsen hoppas att det här brevet ska inspirera och uppmuntra dig/er att vara medlemmar i föreningen. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi som förening. Alla medlemmar tillför inspiration och energi till föreningen. Medlemsavgiften för enskilda är 100 kronor och för familjer 200 kronor. Femtio kronor av avgiften utgör det första året en andel i föreningen. Om det är någon som tycker att medlemsavgiften är väl liten, så är det inget som hindrar att man ökar summan något. Om du betalar nu gäller medlemskapet från nu och hela 2021. Betalas in på plusgiro 4947490-1. Glöm inte att ange vem medlemsavgiften gäller och adress.

Välkomna till Bengtshedens bygdegårdsförening hälsar styrelsen.

Birgitta Hermansson, Birgitta Westlund, Olle Wassén, Imla Lindborg, Anna Frost, Håkan Dahlén, Susanna Sörensen, Ebba Åslund, Johanna Sörensen/Erik Sörensen