Hur man blir medlem

Bengtshedens bygdegård är en byggnad vi ska vara stolta över. Den perfekta lokalen för att ha födelsedagsfesten eller bröllopet eller den perfekta mötesplatsen för att möta alla andra i byn. För att bygdegården ska kunna finnas kvar behövs ett stöd från alla medlemmar. Alla ska känna att de är delaktiga i bygdegården. Som medlem får du hyra lokalen billigare.

Du kan bli medlem i Bengtshedens Bygdegård genom att betala in på plusgiro 4947490-1Ange namn, adress och telefon så vi på ett enkelt sätt kan nå dig för aktuell information. Första gången vi skickar information till dig kommer du också informeras om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Datsskyddsförordningen.

Årsmötet har beslutat att medlemsavgiften från år 2019 är 200 kr för en familj och 100 kr för enskild.

Medlemsbrev februari 2024

Hejsan,

Det här är ett brev från Bengtshedens bygdegårdsförening till boende i Bengtsheden, Liljansbyn, Boda och Rupstjärn.

Vi har funnits sedan mitten av 40-talet! Så många möten, fester, dop, bröllop, konserter, filmvisningar, julgransplundringar och andra aktiviteter har genomförts i och kring vår bygdegård. Att den gamla småskolan har kunnat utvecklas och förvaltas till den samlingslokal som den är idag bygger mycket på våra händiga och arbetsvilliga medlemmar. Utan den frivilligheten och generositeten hade bygdegården inte varit det den är idag.

Förutom medlemsavgifter så är det hyresintäkter som bidrar till vår ekonomi. De flesta år hyr vi ut bygdegården vid ungefär 140 tillfällen. Vi är angelägna om att driva bygdegården så att den blir en attraktiv förening och samlingslokal med trevliga aktiviteter för oss i Bengtsheden med omnejd, inte bara idag utan också i framtiden.

Under året som gått har vi satsat på ett nytt ljuddämpande innertak, ny högtalaranläggning med hörselslinga och nya effektivare element.

Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi som förening.

Alla medlemmar tillför inspiration och energi till föreningen. Medlemsavgiften för enskilda är 100 kronor och för familjer 200 kronor. Om du betalar nu gäller medlemskapet från nu och hela 2024. Betalas in på plusgiro 4947490-1. Glöm inte att ange vem medlemsavgiften gäller och adress. Vi har inget emot ifall ni vill bidra med en högre avgift.

Det finns mer information på vår hemsida bengtshedensbygdegard.se och i vår Facebookgrupp Bengtshedens bygdegård.

Det går också bra att ringa 070-610 56 91. Medlemskap i föreningen ger lägre hyreskostnader.

Välkomna till Bengtshedens bygdegårdsförening hälsar styrelsen.

Birgitta Hermansson, Birgitta Westlund, Olle Wassén, Imla Lindborg, Anna Frost,Håkan Dahlén, Ebba Åslund, Johanna Sörensen.