Fotoalbum

Album och gamla kort är något som i många hushåll ligger undanstoppade i lådor och hyllor och i de flesta fall utan någon som helst text till bilden, men alla bilder bär på sin historia och det tycker jag att vi bör plocka fram.

Under senare år har jag börjat med att samla in gamla kort från byn och med god hjälp av Uno Lindström, (född och uppväxt i Bengtsheden) med Göterborgs fotostudio har vi tillsammans gjort fotoutställningar i bygdegården på den årligen återkommande byadagen, och dessa foton har sedan lagts in på hemsidan.

Vi har försökt att skildra lite av livet i byn under åren från 1920 tal och framåt, både i arbetslivet och fritiden.

Alf Hedlund