Fotoalbum

Missionsförbundet

Församlingen bildades 1870 och anslöts så småningom till Svenska Missionsförbundet. Trossamfundet heter numera Svenska Missionskyrkan.

Det första bönhuset var gården Erikers i Hedsveden, som inreddes 1871 och flyttades 1880 till nuvarande plats i Boda. Pastorsbostaden byggdes 1917 och den sista stora renoveringen genomfördes 1954-55. Då hade bönhuset blivit Missionshus och sedan Missionskyrka.

Missionshuset har haft stor betydelse Svärdsjöbygden och engagerat många människor i söndagsskolan. Musikföreningen eller Missionskyrkans kör, som den senare kallades, bestod av musiker och sångare som deltog i missionshusets möten och sånggudstjänster och konserter.

Större högtider som firades med flera dagars möten var påsken och augustimötet. Stora skaror människor samlades och på måndagen i anslutning till augustimötets veckoslut stängdes t.ex. Boda Sågverk för att de anställda skulle ha möjlighet att delta i dagens möten. Julen var också stor med julotta kl. 06:00, barnens julfest kl. 15:00 och flera möten under annandagen.

Ungdomsföreningen och juniorerna som numera kallas SMU hade också stor verksamhet med samlingar på olika teman.

Församlingen har predikant eller pastor anställd som församlingsföreståndare. De senaste och som många fortfarande minns är följande:

  • Edvard Sjöström 1926-31

  • David Eklund 1932-43

  • Rickard Gustavsson 1945-55

  • Edgar Appelgren 1955-61

  • Rune Dalmalm 1964-67

  • Birger Kinhult 1967-72

  • Lars-Olov Råsmark 1973

En utmärkt jubileumsskrift med titeln "Än lever våra färders tro" framställdes vid hundraårsjubileet 1970.