Fotoalbum

Bengtshedens Murbruksfabrik

Muraren Andreas Larsson och åkeriägaren Karl Henningsson byggde i slutet på 1940 talet en murbruksfabrik i Bengtsheden, närmare bestämt vid Bengtshedsnäset. Marken arrenderades av Svärdsjö allmänning.

I samband med en modernisering av fabriken omkring år 1955 så lämnade Karl Henningsson företaget och Andreas blev ensam ägare.

Nu kom en tid då det blev fart på byggnationen och murbruk och mursand levererades till Svärdsjö, Enviken och Falun med omnejd.

Sönerna Valde och Gunnar övertog företaget 1961.Svärdsjö kommun och Svärdsjö allmänning gjorde ett markbyte år 1966 med påföljd att kommunen nu blev ägare av marken och arrendet blev därmed uppsagt och därmed lades verksamheten ner samma år.