Fotoalbum

Huggning på Väster 1951

Andreas Larsson i Bengtsheden sålde år 1951 avverkningsrätten från sitt skogsskifte på väster till Svärdsjö skogsförvaltning, och som huggare anställdes Edvin Östberg och Magnus Sjöberg båda från Bengtsheden. Arbetet utfördes med bågsåg och yxa eftersom det här var före motorsågen tillkomst.

Som avmätare anlitades Per Gustafsson från Stora Kopparbergs Bergslag AB.Per är numera pensionerad från sin tjänst som skogvaktare och är bosatt i Mora.

Nämnas kan att Per är son till Pastor Rickard Gustafssson som verkade i Boda missionsförsamling under åren 1945-1955.