Fotoalbum

Motor Mecano

År 1949 inregistrerades firma Motor Mecano av Bengt Wiklund och Folke Perérs i Bengtsheden, de ansåg då att det behövdes en mekanisk verkstad här i byn. Från början var det mest bönderna som behövde hjälp med olika svets och smidesarbeten.

Rörelsen startade i gamla tvättstugan vid folkskolan, det var trång och litet på alla vis men det var i alla fall tak över huvudet, men rörelsen utvecklades och ganska snart så måste det till en ny verkstad, så 1951 byggdes den nya verkstaden och år 1961 kom det till en utbyggnad.

Folke arbetade en tid i slutet på 1940 talet hos SAS i Stockholm och han noterade då att en del flygplan var utrustade med skivbromsar och det var en ny tekink som ännu inte fanns på några bilar, och naturligtvis så skulle detta testas så när Folkes pappa Emil beställde en ny hötrilla så utrustades den med skivbromsar liknande dom som fanns på flygplanen, och detta var redan år 1949 så dom var för sin tid med mycket.

John Eriksson som var arrendator på Svedsgården i slutet på 40 talet arbetade då med kolning vid Lingheds sågverk och där var det många och tunga lyft och det väckte tanken på att det måste finnas hjälpmedel på något sätt och efter samtal med Bengt och Folke så började dom på att fundera över om det skulle gå att bygga något lyft hjälpmedel, kluriga som dom var så växte idén om en brädgårdstruck fram och John Eriksson kunde så småningom köpa den första trucken som tillverkades, om än i mycket enklare utförande än vad som kom senare.

Nu förstod ju både Bengt och Folke att det var truckar som dom skulle ägna sig åt i framtiden. Men för att ha något att bygga på så inköptes gamla lastbilar som plockades ner, och kvar blev ramen, motor, växellåda och axlar som användes till den blivande trucken.

Den första riktiga truck som tillverkades levererades till Ringarums sågverk i närheten av Norrköping.

Redan år 1949 så anställdes Lennart (Grop) Andersson, men nu var det dags för att anställa flera och firman växte snabbt för att sedan hålla sig med mellan 10-15 anställda.

Nu var det dags för att flytta till dom nybyggda lokalerna på Svess torget.

Hela tiden pågick ett ständigt utvecklingsarbete med truckarna och enl. Bengt så var Folke en riktig idéspruta och kom hela tiden med nya idéer som de båda sedan arbetade vidare på och när det blev dags för konstruktioner så tog Bengt hand om det och utförde även ritningarna som senare användes för byggnationen. Så småningom så anställdes även en ritare på kontoret.

Folke var den som skötte om försäljningen av truckarna och kom därför att resa ganska mycket men däremellan så var han delaktig i alla arbeten på verkstaden. Fram till 1967 tillverkades 102 st Wi-Pe truckar.

Därefter började efterfrågan på truckar att sjunka och man blev tvungen att se sig om efter nya arbetsobjekt.

Dom sista åren ägnades åt att bygga om gamla lingrävmaskiner till mera moderna med hydralik men även där så tog dom större över och verksamheten lades ner i dec. 1974.

Svärdsjö Mekano
År 1975 övertogs företaget av tre delägare, Sven Hanser från Svärdsjö, Hans Stegeman från Danholn och Lage Sjögren från Falun. Verksamheten får en helt annan inriktning och postverket blir nu en stor kund. Till samtliga större postterminaler i Sverige och Norge och även en del i Finland har tillverkats transportutrustning för sortering och hantering av brev och paket.

Till Kanthal i Hallstahammar levereras transportörer och växlar som används för hantering av deras produkter. Även Ovako steel i Hofors anlitar Svärdsjö Mekano för tillverkning och reparation av deras maskiner.

På beställning från Sandvik tillverkas och levereras maskiner för applicering av hårdmetallskär i borrar och annan utrustning, och det är maskiner som arbetar med en precision av 1/1000 millimeter.

Till Arlanda flygplats har levererats sorterare av varor för taxfree.Sedan 1999 är Lage Sjögren ensam ägare av företaget och till sin hjälp har han sonen Per som är bosatt i Denver Colorado och sköter ritningsarbeten över data.

Bolaget har 14 anställda.