Styrelsens Vision

Vi i bygdegårdens styrelse arbetar för att bygdegården ska vara levande. Bygdegården ska vara en aktiv mötesplats i byn. Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i bygdegården, gammal som ung. Aktiviteter ska ordnas regelbundet. Uthyrning är en viktig del i vårt arbete, det ger ekonomi och sammanhållning så att vi kan bevara vår bygdegård.

Styrelsen jobbar för att få ett stort engagemang i byn, så att bygdegården kan leva vidare. Genom arbetet med hemsidan hoppas vi kunna nå ut till flera samt göra det lättare för dig som vill hyra.