Ritning över lokalen

Här är en skiss över lokalen.